Deň Zeme: Dobrovoľníci vyzbierali takmer 1000 vriec odpadkov

Deň Zeme si v Liptovskom Mikuláši a jeho okolí obyvatelia pripomenuli skutočne veľkým upratovaním. Smrečianka, Váh, Liptovská Mara a jej okolie či Prosiecka dolina. Všetky tieto miesta sú vďaka práci dobrovoľníkov opäť čistejšie. Aj takto si Liptáci

Slávka Kellová

Liptovskomikulášske základné školy Janka Kráľa a Okoličianska opať spojili sily, aby spoločne po zime dali vydýchnuť od odpadkov brehom vodného toku Smrečianka na sídlisku Podbreziny.V spo­lupráci s Občianskym združením Tatry opäť vyčistili od odpadkov 1,5 km dlhý úsek brehov Smrečianky a počasie dovolilo aj jarnú údržbu Zelenej oázy na sídlisku. Prvýkrát sa žiaci smelo pustili aj do brehov rieky Váh. Ovocie ich štvorročnej práce je viditeľné. **„V začiatkoch boli brehy veľmi znečistené papierom a plastami. Dnes je odpad viac roztrúsený, čo svedčí o tom, že ho je menej. Kým v začiatkoch sme vyzbierali aj 250 vriec, dnes ich je len zhruba do 100,“ **spočítava v duchu Rudolf Pado, predseda OZ Tatry.

Čistiace aktivity majú vplyv aj na samotných žiakov škôl, nie len v oblasti vzdelávania. „Vidím určité posuny, za žiakov môžem povedať, že ich to baví, pretože sú medzi nimi aj takí, ktorí majú k tejto aktivite veľmi vrelý a prirodzený vzťah,“ hovorí riaditeľ ZŠ Janka Kráľa a iniciátor akcie Július Lichardus.** „No určite som rada, že sa môžem zapojiť, že môžem pomôcť našej prírode, aby bola krásna. Vďaka tomuto si viac všímam svoje okolie a snažím sa napríklad pomáhať aj tak, že neodhadzujem papier na zem a podobne,**“ priznáva žiačka ZŠ Janka Kráľa.

Po roku si môžu opäť uľaviť aj brehy Liptovskej Mary. Dobrovoľníci sa tento rok pod záštitou Cechu združení cestovného ruchu Liptova snažili vyčistiť od odpadkov všetky jej „suché“ miesta a priľahlé vodné toky. V mestských častiach Palúdzka, Liptovská Ondrašová, Ráztoky a v obciach Liptovský Trnovec, Liptovská Sielnica, Hliník, Bobrovník, Marský kostolík, Dechtáre a Galovany sa zišlo viac ako 338 dobrovoľníkov, ktorí priložili ruku k dielu. Z 11 zberných lokalít vyzbierali až 900 vriec odpadu.

**„Je za nami veľký kus práce, ktorá by nemusela byť, keby sme sa všetci správali k životnému prostrediu zodpovedne. Pevne verím, že toto podujatie bude impulzom pre ostatných, aby sa k prírode nesprávali macošsky,“ **povedal Miroslav Potančok, prednosta Obvodného úradu životného prostredia.

Zbierala aj 15-mesačná dobrovoľníčka

Najmladšou účastníčkou čistiacich aktivít bola iba pätnásťmesačná Zuzana Macková a medzi najstarších dobrovoľníkov sa zapísal 70-ročný Jaroslav Čerstvík z Ondrašovej.

„Akciu pripravujeme pred začiatkom letnej turistickej sezóny, aby sme vyčistili brehy po zime a zároveň upravili okolie Liptovskej Mary pre turistov, ktorí sem prídu v lete oddychovať. Uvedomili sme si, že čisté a upravené prostredie je základným predpokladom, aby sa turisti v Liptove dobre cítili, mali tie najkrajšie spomienky a radi sa sem opäť vracali. Plánujeme rozšíriť podujatie aj o súťaž najčistejšia obec a kataster,“ vysvetlil plány do budúcna Anton Považský, predseda Cechu združení cestovného ruchu Liptova.

**Veľkým upratovaním dnes prechádza aj jedna z najkrajších liptovských dolín – Prosiecka. Aj tu sa dobrovoľníci snažia o jej čistotu, ktorá by akosi prirodzene mala patriť k základným pravidlám správania sa turistov v prírode. **

foto: skk, klaster liptov

Tento článok nie je možné komentovať.