Karpatská nadácia mladým: Toto robíme pre vás!

Nezamestnanosť na Slovensku je 5.najvyššia v EU. Ako zmeniť tento alarmujúci stav? Aj tomu sa venovala dnešná konferencia medzinárodného projektu Využi šancu! v Košiciach.

Jaroslav Dodok
Ilustračný obrázok k článku Karpatská nadácia mladým: Toto robíme pre vás!
Foto: Jaroslav Dodok

Šanca mladých na trhu práce

Dvojdňová Záverečná konferencia programu Karpatskej nadácie sa venovala otázkam príčin vysokej nezamestnanosti na Slovensku, ale aj v Maďarsku a v európskom kontexte. Zároveň sa snažila ponúknuť perspektívne a dlhodobé riešenia. Na podujatí sa zúčastnilo 70 účastníkov zo Slovenska a Maďarska.

Ide o pilotný projekt Karpatskej nadácie (cezhraničnú spoluprácu), ktorá chce pomôcť zvýšiť šance mladých na trhu práce. Počas 2 mesiacov (apríl-máj 2013) dostalo 20 mladých ľudí vo veku 18–30 rokov šancu získať prax v neziskovej organizácii. Súčasťou stretnutia boli aj prezentácie rôznorodých prínosov tejto praxe nielen pre dobrovoľníkov, ale aj pre samotné občianske združenia.

Hľadať riešenia nie je vôbec ľahké

„Nezamestnanosť mladých je vážnym problémom v celej Európe. Zámerom konferencie je spojiť odborníkov aj ľudí z praxe z rôznych sektorov spoločnosti a spoločne hľadať možnosti, ako mladých ľudí lepšie pripraviť na výzvy pracovného trhu,“konštatuje Laura Dittel, riaditeľka nadácie.

Podľa dát EUROSTATU (2012) je v Európskej únii viac ako 23% mladých vo veku do 25 rokov bez práce. Tento problém je zvlášť vypuklý v periférnych prihraničných oblastiach EU. Oficiálna miera nezamestnanosti mladých ľudí na Slovensku na konci roka 2012 bola 35,8%.

Projekt je realizovaný s finančnom podporou EU. Celkové finančné prostriedky vynaložené na stáže predstavujú 97 000 EUR.„Naša nadácia nedisponuje žiadnymi finančnými zdrojmi, preto budúcnosť podobných iniciatív závisí najmä od štedrosti súkromného sektora ale aj podpore zo strany VUC, samosprávy,“dopĺňa Dittel.

Mladí by mali venovať pozornosť aj osobnému rastu

Podľa dát EUROSTATU (2012) je v Európskej únii viac ako 23% mladých vo veku do 25 rokov bez práce. Tento problém je zvlášť vypuklý v periférnych pohraničných oblastiach EU. Oficiálna miera nezamestnanosti mladých ľudí na Slovensku na konci roka 2012 bola 35,8%.

„Čakať na radikálny zásah zo strany štátu nemá v tomto prípade význam. Predovšetkým my sami sa musíme postarať na lokálnej a regionálnej úrovni o priaznivé prostredie pre osobnostný a profesionálny rast mladej generácie,“ – doplnil na záver konferencie Michal Vašečka z Fakulty sociálních studií Masarykovej univerzity v Brne.

Ľudmila Kostelníková

Zdroj: Dnes24.sk