Jaroslav Dodok Ostatné

Maturanti zo psychológie v teréne

Medzi ľuďmi v súčasnosti stále prevláda názor, že gymnáziá sú hlavne o celodennom sedení nad knihami. Učitelia na bánovskom gymnáziu sa však študentom snažia priblížiť hlavne praktickú rovinu využitia ich vedomostí. Rovnako to bolo aj v pondelok 14.

V triede sa okrem detí so zrakovým znevýhodnením venujú i nesústredeným a hyperaktívnym deťom, ale nájdeme tu aj také, ktoré trpia poruchou pozornosti, oneskoreným vývinom alebo zníženým intelektom. Špeciálna trieda sa delí na tri centrá. Jedno z nich je matematicko – logické, kde sa deti učia pracovať s počítačom, hrajú didaktické počítačové hry či pozerajú rozprávky.

V druhom centre si deti precvičujú svoje motorické zručnosti. Zostavujú obrázky, skladajú puzzle, vyfarbujú, obkresľujú, vypichujú obrysy, pracujú s predlohami i s vlastnou fantáziou. Posledné centrum bolo zriadené pre deti s poruchami zraku. Nachádzajú sa tu prístroje, ktoré obnovujú funkcie chorého oka, pomáhajú zmierniť a odstrániť tupozrakosť i posilniť binokulárne videnie.

Táto návšteva materskej školy zameraná na vývinovú psychológiu nebola prvá a dúfam, že ani posledná. Veď gymnáziá študentov nepripravujú iba na ďalšie štúdium na vysokej škole, ale hlavne na triezvy vstup do skutočného života.

student24/tasr foto: tasr

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie