Mladí vedátori pod jednou strechou

V najbližších dňoch univerzity na celom svete otvoria svoje brány a pozvú stredoškolákov, aby sa stali časticovými fyzikmi na jeden deň. Viac ako 9000 študentov sa zúčastní na Medzinárodných Masterclasses a budú analyzovať reálne dáta z Veľkého hadró

Monika Obrtalová

Medzinárodné Masterclasses sa budú konať od 28.2. do 24.3. 2012 v 31 krajinách na celom svete. Na Slovensku na šiestich univerzitách. Po spustení nového výkonného urýchľovača častíc LHC nastáva vo výskume nová éra. LHC používajú fyzici na štúdium najmenších známych častíc – fundamentálnych stavebných kameňov všetkých vecí. Povedie to k revolúcii nášho chápania prírody, od mikrosveta ukrytého hlboko v atómoch až po rozsiahle priestory celého vesmíru. Výsledky experimentov sú sledované s veľkým záujmom nielen fyzikmi, ale aj verejnosťou.

Medzinárodné Masterclasses umožňujú stredoškolákom priamu skúsenosť s týmto výskumom. Hlavnou myšlienkou každoročného programu je umožniť študentom pracovať čo najviac tak ako to robia skutoční vedci. „Medzinárodné Masterclasses v časticovej fyzike predstavujú jedinečnú príležitosť pre stredoškolákov pracovať po boku vedcov a vyskúšať si tak ako prebieha moderný fyzikálny výskum,“ hovorí Michael Kobel, profesor fyziky z Technickej univerzity v Drážďanoch.

V autentickom prostredí študenti uvidia ako funguje medzinárodná organizácia moderného výskumu a zároveň sa niečo naučia o svete elementárnych častíc z pre nich prístupných prednášok od fyzikov, ktorí sa sami podieľajú na výskume častíc. Stredoškoláci vyhodnocujú výsledky zrážok protónov, ktoré sa pohybujú takmer rýchlosťou svetla v urýchľovači s obvodom 27 kilometrov. „Študenti môžu pracovať so skutočnými experimentálnymi dátami z LHC, ktoré boli zaznamenané len pred pár mesiacmi,“ zdôrazňuje Michael Kobel. Zo štyroch experimentov tri – ATLAS, CMS a ALICE – sprístupnili svoje dáta pre vzdelávacie účely v rámci Masterclasses. Študenti môžu napr. znovuobjaviť Z bozón alebo štruktúru protónu alebo rekonštruovať „podivné častice“. Dokonca môžu poľovať medzi mnohými dráhami častíc na Higgsov bozón.

Na týchto medzinárodných študentských výskumných dňoch sa zúčastnia vedci z asi 120 univerzít a laboratórií v 30 krajinách. Okrem toho sa na Masterclasses zúčastňuje aj 30 inštitúcií z USA v rámci programu QuarkNet. Celosvetová účasť odráža medzinárodnú spoluprácu v časticovej fyzike. Študenti zakúsia tento medzinárodný charakter vo videokonferencii na záver dňa. Počas video-konferencie stredoškoláci z rôznych krajín a vedci z CERNu alebo Fermilabu prezentujú svoje výsledky – presne tak ako to robia časticoví fyzici v medzinárodných kolaboráciách. Masterclasses sú organizované v úzkej spolupráci s Medzinárodným výborom pre popularizáciu časticovej fyziky IPPOG. Konanie týchto aktivít na Slovensku je podporené Agentúrou pre podporu výskumu a vývoja v rámci projektu číslo APVV-LPP-0059–09.

Program Masterclasses na Slovensku: 1.3. Žilinská univerzita 2.3. Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 14.3. Univerzita Komenského Bratislava 15.3. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice 16.3. Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra 3.3. Prešovská univerzita, Prešov

Zdroj: Masterclasses

Tento článok nie je možné komentovať.