Jaroslav Dodok Šport

Najväčšia športová súťaž vysokoškolákov sa uskutoční v júni na UK

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) sa od 18. do 23. júna 2012 stane dejiskom najväčšieho športového sviatku slovenských vysokoškolákov a maturantov – Univerziády Slovenskej republiky 2012.

Organizátorom letnej časti súťaže je Fakulta telesnej výchovy a športu (FTVŠ) UK, ktorú vo výberovom konaní spomedzi viacerých vysokých škôl vybrala Slovenská asociácia univerzitného športu. Záštitu nad podujatím prevzal minister školstva Dušan Čaplovič.

Na študentov čaká 13-násť športov

Letná časť III. Univerziády SR je najväčším tohtoročným domácim podujatím pre vysokoškolákov. Vysokoškolskí študenti všetkých foriem štúdia do 28 rokov a študenti maturitných ročníkov stredných škôl si tu môžu zmerať sily v 14 športoch: atletike, basketbale, futbale, golfe, hádzanej, horskej cyklistike, letnom biatlone, plávaní, plážovom volejbale, synchronizovanom plávaní, športovom aerobiku, tenise, volejbale a vzpieraní.

Dekan UK sa z podujatia teší

// ** „Poverenie organizovať podujatie je pre našu fakultu výrazným uznaním a ocenením odborného a organizačného potenciálu zamestnancov, ako aj „budovateľskej“ aktivity, ktorú fakulta v poslednom období vynaložila na rozšírenie a skvalitnenie infraštruktúry svojich športových objektov,“**// uviedol dekan FTVŠ UK Miroslav Holienka.

Rektor UK Karol Mičieta sa domnieva, že telesná výchova a šport by mali byť aj v dnešnej dobe súčasťou komplexnej prípravy vysokoškolsky vzdelaného odborníka v akomkoľvek odbore.

Slovenská univerziáda sa koná každé štyri roky v dvoch častiach: letnej a zimnej. Organizátorom každej časti je vždy iná slovenská vysoká škola. Prvá univerziáda sa uskutočnila v roku 2004.

student24/tasr foto: sita

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie