Nový projekt: Noc v škole

Študenti si každý deň v škole povinne odsedia šesť, sedem, alebo aj osem vyučovacích hodín. Aby školy študentom spestrili aspoň niektoré školské dni, organizujú podujatia, koncerty, či prednášky. V nasledujúcom príspevku vám predstavíme nový projekt

Jaroslav Dodok

,,Podľa môjho názoru sú takéto akcie pre žiakov veľmi zaujímavé, pretože môžu prežiť noc niekde mimo domova, teda zažiť spoločné chvíle na nejakom nezvyčajnom mieste, spoznávať sa, hrať hry, získať vedomosti iným spôsobom ako v škole. Aj keď je nám jasné, že počas takejto akcie sa nespí, ale sa zabáva, a práve to je také zaujímavé a žiadané," povedala profesorka Mária Flimelová z Banskej Bystrice. Podobné akcie už študenti poznajú, napríklad ,,Vedecké noci" z obchodných centier, alebo aj z knižníc, ktoré pripravujú pre mládež už pravidelne „Noc v knižnici“, počas ktorej sa rozpráva o témach ako anorexia, drogové závislosti, alebo aj alkohol. ,,Ľutujem, že za môjho detstva nič také nebolo,"dodala M. Flimelová.

Noc v škole zažijú v stredu aj zvolenčania

Počas akcie sa v Základnej škole Hrnčiarskej vo Zvolene tretiaci zoznámia s nočnými živočíchmi. Kým iné školy vo fašiangovom období organizujú karneval, Základná škola Hrnčiarska vo Zvolene v spolupráci s rezortnou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR – Štátnou ochranou prírody SR – Správou Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Poľana pripravila pre svojich žiakov akciu zameranú na spoznávanie života nočných živočíchov. Podujatie s názvom Noc v škole bude 8. februára.

Prečo nechcú stredné školy organizovať podobné podujatia?

Každá akcia, ktorá sa pripravuje mimo školy, ale aj počas vyučovania si vyžaduje veľa času, plánovania, ale aj zabezpečenia školského dozoru. Na tomto bode zlyhá väčšina podobných podujatí, ktoré by mali u študentov úspech, pretože nájsť vhodného profesora, ktorý by bol ochotný spoludielať sa na takejto akcii je dosť náročné. ,,Keby som poznala žiakov a študentov, ktorí by sa Noci knižnici zúčastnili, tak ako spoluorganizátorka by som sa na to určite dala." poznamenala profesorka Flimelová.

Foto: http://www.pgjb.estranky.sk

ddk, TASR

Tento článok nie je možné komentovať.