Jaroslav Dodok Univerzity

PEVŠ začína vzdelávať budúcich magistrov a doktorandov

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy získala akreditáciu pre magisterské aj doktorandské štúdium. Od nového akademického roka tak majú študenti možnosť študovať psychológiu na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia.

Prvých viac ako sto študentov psychológie, ktorí v tomto akademickom roku absolvovali prvý ročník, a nie len oni, sa majú na čo tešiť. Fakulta psychológie získala akreditácie na zabezpečenie štúdia aj na ďalších dvoch stupňoch – magisterskom a doktorandskom štúdiu. Fakulta psychológie otvorí v akademickom roku 2012/2013 magisterské štúdium študijného programu školská a pracovná psychológia v študijnom odbore psychológia v dennej aj externej forme.

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium v dennej i externej forme je úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia v študijnom odbore 3.1.9. psychológia alebo absolvovanie magisterského štúdia v študijnom odbore 1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov v študijnom programe psychológia – v kombinácii s ďalším akademickým / profesijným / umeleckým predmetom. Termín podania prihlášok je do 24. augusta 2012.

Doktorandské štúdium bude zamerané na školskú psychológiu v dennej a externej forme so štandardnou dĺžkou štúdia 3 resp. 5 rokov.

// „To, že fakulta získala v krátkom čase súhlas Akreditačnej komisie pre druhý aj tretí stupeň štúdia, vyjadruje aj dôveru tejto inštitúcie k samotnej vysokej škole, akceptáciu potreby vzdelávania psychológov a v neposlednom rade aj dôveru k samotnému tímu učiteľov a zamestnancov Fakulty psychológie“, //hovorí o rozhodnutí Akreditačnej komisie jej dekan, Teodor Kollárik.

Ukončením štúdia na Fakulte psychológie má absolvent možnosť uchádzať sa o certifikát europsychológa s následnou možnosťou pôsobenia v celej Európskej únii. Ide o nové, inovatívne formy vzdelávania, s cieľom pripraviť študenta na prácu psychológa v rôznych oblastiach spoločenskej praxe.

student24 foto:tasr

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM