Slovensko získalo 2 medaily na olympiáde mladých vynálezov

Víťazi Celoštátnej súťažnej prehliadky bádateľských projektov žiakov stredných škôl - Scientia Pro Futuro 2011, ktorí postúpili na 6. Medzinárodnú olympiádu projektov mladých vynálezcov (IYIPO), získali jednu striebornú a jednu bronzovú medailu.

Jaroslav Dodok

Ján Deván a Alžbeta Devánová, žiaci Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne, za projekt venovaný Floristickému výskumu vstavovačovitých, získali na medzinárodnej úrovni bronzovú medailu.

Emília Petríková, žiačka Gymnázia J. G. Tajovského v Banskej Bystrici, ktorá súťažila s projektom s názvom „Vplyv zinku na rôzne vývinové štádia fazule záhradnej" (Phaseolus vulgaris L.) získala striebornú medailu. Ocenenia si víťazi prevzali z rúk Ministra školstva a vedy Gruzínska Dimitri Shashkiniho počas slávnostného odovzdávania ocenení.

IYIPO každoročne organizuje Ministerstvo školstva a vedy Gruzínska a patrí medzi uznávané medzinárodné projektové olympiády. Tohtoročný 6. ročník sa uskutočnil v dňoch 27. až 29. apríla 2012 v Tbilisi. Na otváracom ceremoniáli vystúpil prezident Gruzínska Michail Saakašvili a veľvyslanec EU v Gruzínsku.

Na IYIPO súťažilo viac ako 200 nadaných žiakov stredných škôl v oblasti vedy a techniky zo 40 štátov z celého sveta so 120 kvalitnými bádateľskými projektmi.

Súťaž Scientia Pro Futuro vyhlasuje a organizuje občianske združenie Mladí vedci Slovenska v spolupráci so spoluorganizátorom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. knlhh

Tento článok nie je možné komentovať.