Jaroslav Dodok Univerzity

UKF organizuje workshop zameraný na choreografiu Antigony

Na choreografiu a scénickú hudbu je zameraný workshop z cyklu dielní Historické divadelné poetiky, ktoré organizuje Univerzitný ateliér Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre.

V dňoch od 13. do 15. apríla sa študenti estetiky a kulturológie pod vedením lektorov Mareka Piačeka a Stanislavy Vlčekovej oboznámia s antickou námetovou látkou Sofoklovej tragédie Antigona z hľadiska hudobnej a pohybovej zložky.

// „Hlavnou náplňou dielne bude pokus o zrekonštruovanie antickej hudby a choreografie, ktorá patrila k organickej súčasti inscenačnej praxe starogréckeho divadla,“// uviedol Miroslav Ballay z Katedry kulturológie Filozofickej fakulty UKF. Workshop nadväzuje na workshopy Antigona I. – dramaturgicko-režijný rozbor a Antigona II – rekonštrukcia scénického výrazu.

Cyklus workshopov Historické divadelné poetiky v Univerzitnom tvorivom ateliéri realizuje Filozofická fakulta UKF s podporou Európskych štrukturálnych fondov. Trojročný projekt Vzdelávanie divadlom rozbehla univerzita v októbri 2010. Zameriava sa na inováciu foriem a metód kurzov teoreticko-dejinnej a praktickej výučby a tvorbu pedagogicko-didaktických materiálov i pomôcok doterajšieho modelu vzdelávania divadlom, divadelnej tvorby a vyučovania o divadle. Koncipovaný je tak, aby bolo možné kreatívne divadelné postupy využiť aj interdisciplinárne.

Do projektu Vzdelávanie divadlom sú zapojené štyri katedry UKF, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF, Katedra kulturológie FF UKF, Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UKF, Katedra hudby (učiteľstvo hudobno-dramatického umenia) Pedagogickej fakulty UKF a Mediálne centrum. Cieľovou skupinou sú študenti a doktorandi uvedených katedier, ale aj ostatných katedier na UKF v Nitre.

Zdroj: TASR

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM