Peter Štrbo Kultúra

V Šali sa stretnú budúce herecké hviezdy

Najlepší detskí divadelníci z celej krajiny po roku opäť v Šali! Jedinečný projekt Zlatá priadka, ktorý je najvýznamnejším podujatím v oblasti detskej dramatickej tvorivosti, napíše o niekoľko dní už svoju 41. kapitolu. Súťažnú časť doplní aj bohatý

Zlatá priadka – Šaľa 2012 predstavuje v činnosti Národného osvetového centra (NOC) jednu z najvýznamnejších aktivít pre deti a mládež. Ide o ojedinelý projekt na Slovensku. Je to už 41. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky súborov a sólistov divadla hraného deťmi (činoherného, bábkového, hudobno-dramatického, pohybového a pantomimického), pričom v roku 2012 je najvyššou prezentáciou kolektívov a jednotlivcov z oblasti detskej dramatickej tvorivosti. Portál Šaľa24 mapoval aj predchádzajúci ročník. O jubilejnom 40.ročníku Zlatej priadky nájdete viac informácií v článku [link=http://www­.sala24.sk/clan­ky?extend.98817_Na-Zlatej-priadke-najlepsi-detski-divadelnici-z-celej-krajiny]Na Zlatej priadke najlepší detskí divadelníci z celej krajiny[/link].

Účasť súborov a sólistov v celoštátnej konfrontácii bola podmienená účasťou a nomináciou z 8 krajských postupových súťaží a prehliadok. Na prehliadke sa predstaví 9 najúspešnejších inscenácií súborov a 8 scénických miniatúr, v ktorých bude účinkovať vyše 200 detí. Štruktúra programov sa skladá zo súťažnej a vzdelávacej časti a sprievodných podujatí. Predsedom odbornej poroty je prof. Mgr. Belo Felix, PhD. z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Počas prehliadky bude prebiehať rozborový a hodnotiaci seminár s členmi odbornej poroty.

[color=#cc0000]­[size=14]Zlatá priadka aj s vlastným festivalovým spravodajstvom[/si­ze][/color]

Pre deti k MDD je pripravený celý rad sprievodných podujatí ako napríklad: Deti deťom – stretnutie Fóra Zlatej priadky s deťmi z vystupujúcich súborov, sprievod divadelných súborov Šaľou, skrývanie rozprávky, rôzne happeningy, karaoke show. Deti deťom – Fórum Zlatej priadky vytvoria deti rôznych vekových kategórií zo základných škôl v Šali a z vybraných detí z účinkujúcich súborov a budú ako detská porota hodnotiť detské divadelné vystúpenia s udelením Ceny detskej poroty. Okrem toho deti majú svoju festivalovú zvučku, ktorú hrajú naživo, moderujú súťaž a majú svoje festivalové spravodajstvo – Listy detskej Tálie.

Najúspešnejšie kolektívy a sólisti zo Zlatej priadky postúpia na Scénickú žatvu 2012. Medzi súťažiacimi je aj detský divadelný súbor Prvosienka pri ZŠ a MŠ J. Vojtaššáka zo Zákamenného (režisérka Zuzana Demková), ktorý je pozvaný na Svetový festival detského divadla do japonskej Toyamy. Takto pred rokom slávil detský súbor zo Zákamenného festivalové prvenstvo na jubilejnom 40. ročníku Zlatej priadky s inscenáciou „Za plotom“. O úspechu mladých divadelníkov sme písali v článku [link=http://www­.sala24.sk/clan­ky?extend.99207_Zla­ta-priadka-je-na-Slovensku-ojedinelym-projektom]Zlatá priadka je na Slovensku ojedinelým projektom[/link].

V rámci podujatia organizuje Združenie tvorivej dramatiky Slovenska v spolupráci s Národným osvetovým centrom pre pedagógov aj projekt vzdelávania: Folklórne inšpirácie, tvorivá dramatika a detská dramatická tvorivosť. Projekt predstavuje návrat k tradíciám folklórnych dramatických hier, ktoré boli prirodzenou súčasťou detských hovorových prejavov v minulosti a v súčasnosti prevažne v období predškolského veku.

Vyhlasovateľmi súťaže sú Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR a Ministerstvo školstvo SR, hlavným organizátorom je Mestské kultúrne stredisko v Šali. Zlatá priadka – Šaľa 2012 sa uskutoční od 31. mája do 3. júna.

Program nájdete fotogalérii. Podrobnejšie [link=http://zla­tapriadka.szm­.com/]na webe Zlatej priadky[/link]!

Foto: MsKS Šaľa

zlata_priadka
1
Galéria

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie