Pomoc gymnazistov pre ťažko choré deti je v ohrození: Nie sú peniaze ani na dopravu :(

Žiarski gymnazisti sa snažia spríjemniť neradostné chvíle deťom z bystrickej onkológie každý týždeň už vyše roka. Zástupcovia gymnázia si prevzali za túto činnosť aj ocenenie Srdce na dlani. V roku 2013 im ale chýbajú peniaze na dopravu a na materiál na darčeky.

Martin Károly
Ilustračný obrázok k článku Pomoc gymnazistov pre ťažko choré deti je v ohrození: Nie sú peniaze ani na dopravu :(
Zdroj: Dnes24.sk

V žiarskom Gymnáziu Milana Rúfusa už tretí rok funguje žiacky projekt Darujme čas, prinesme úsmev, ktorý sa zameriava na spríjemnenie pobytu detí na Oddelení detskej onkológie a hematológie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici.

Dobrovoľnícka iniciatíva žiakov prebieha tak, že vo svojom voľnom čase, čiže po vyučovaní, približne raz do týždňa, ide skupinka troch až štyroch študentov do Banskej Bystrice, a tam sa približne dve hodiny venujú deťom na onkológii, s ktorými robia rôzne kreatívne činnosti – maľujú na poháre, vyrábajú masky na karneval, pečú koláče alebo sa venujú rôznym výtvarným prácam,“ opisuje dobrovoľné aktivity študentov riaditeľka gymnázia Dana Paálová.

Pre deti, ktoré sa nemôžu zúčastniť týchto aktivít, sú pripravené činnosti priamo na izbách. Čítajú sa rozprávky, stavajú modely zo stavebníc. „Okrem toho si naši žiaci minimálne dvakrát do roka pripravia program hudobné predstavenie, tanec či divadlo, ktorým spestria chorým deťom ich jednotvárne dni,“ dodáva Páalová.

Chýbajú peniaze na dopravu, gymnazisti hľadajú sponzorov

Pri tejto príležitosti prinášajú študenti vlastnoručné darčeky, ktoré pripravia v škole rámci predmetov umenie a kultúra, výtvarná výchova, ale aj v rámci mimoškolskej činnosti (sú to rôzne keramické figúrky, náramky priateľstva, obrázky).

V predchádzajúcom školskom roku získala škola peniaze z projektu. Pomocou nich zabezpečili prepravu šudetnov do Banskej Bystrice a nákup materálu na tvorivú činnosť.

V novembri 2012 bol projekt uzavretý a my v súčasnosti hľadáme ochotných sponzorov, ktorí by mohli prispieť minimálne na úhradu cestovných nákladov žiakov, ktorí dochádzajú každý týždeň zo Žiaru do Banskej Bystrice,“ vysvetľuje ďalej riaditeľka.

Srdce na dlani pre žiarske gymnázium

Za túto dobrovoľnícku činnosť, za venovanie času, schopností a energie v prospech iných ľudí prevzala pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, 5. decembra študentka Michaela Gašparíková z oktávy, poďakovanie v rámci oceňovania Srdce na dlani 2012.

Centrum dobrovoľníctva pokračovalo v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Bystrici, Banskobystrickým samosprávnym krajom, mestom Banská Bystrica a Regionálnym európskym informačným centrom v tradícii oceňovania dobrovoľníkov kraja už šiesty rok.

Srdce na dlani 2012 je ocenenie jednotlivcov i kolektívov za dobrovoľnícku činnosť vykonávanú bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných, a to v rôznych oblastiach spoločenského života a rozvoja komunity.

Preto sme nesmierne hrdí, že bola touto cenou ocenená i študentka Gymnázia Milana Rúfusa. Veríme, že jej činnosť bude i naďalej motivovať študentov k podobným tvorivým, ale hlavne dobrovoľným aktivitám v prospech druhých ľudí,“ dodáva Dana Páalová.

Gymnazisti potešili deti z onkológie aj pred Vianocami

Vo štvrtok, 20. decembra sa študenti opäť zúčastnili akcie Svetielko nádeje pre deti liečiace sa na onkológii. Tentokrát si vianočný program pre deti a ich rodičov, ale aj zdravotnícky personál, pripravili študentky z primy pod vedením profesoriek I. Lapinovej, K. Kubišovej a A. Júdovej.

Dievčatá z primy zaspievali krásne vianočné piesne, zarecitovali báseň o zime a Vianociach, zahrali dramatickú scénku. Deti a tiež ich rodičia sa programu potešili, a všetci mali radosť z malých darčekov, ktoré vyrobili študenti štvorročného aj osemročného štúdia.

Dobrovoľníci odchádzali z Banskej Bystrice plní emócií a s prísľubom, že v budúcom roku prídu znovu, a to vo februári s vystúpením o Malom princovi. Radi by sme takýmto spôsobom aj my odovzdali chorým deťom kúsok priateľstva a nádeje, o ktorých vedel tak nádherne rozprávať Malý princ…“ uvádza na záver riaditeľka Gymnázia Milana Rúfusa, Dana Páalová.

V súčasnosti vedie tento projekt na žiarskom gymnáziu študentka Katka Lipjanska v spolupráci s ďalšími študentmi – hlavne s Michaelou Gašparíkovou, Radkou Kuklovou, Karin Fronkovou, Igorom Eržiakom a Ankou Kniezovou.

Zdroj: Dnes24.sk